Siyam ka Singsing sa mga Lalaki

filter
   "Tulo ka Singsing alang sa mga Elven-hari sa ilawom sa langit,
   Pito alang sa Dwarf-lord sa ilang mga hawanan nga bato,
   Siyam para sa Mortal nga mga Tawo, gitakdang mamatay,
   Usa alang sa Dark Lord sa iyang mangitngit nga trono. . ."

   mga produkto 0

   mga produkto 0

   Pasayloa, walay mga produkto sa niini nga koleksyon.