GINAPASANG KRIMINAL'S

Sa dili kaayo layo nga umaabot, ang mga kababayen-an nga napakyas sa pagpahiuyon sa ideya sa usa ka patriyarkal nga kaugmaon kung kinsa sila kinahanglan, kung unsa ang ilang pagtan-aw, ug kung unsa ang kinahanglan nila nga buhaton gitagana alang sa lisud nga panahon sa Bitch Planet. Sa kalibutan sa Bitch Planet, ang marka nga NC - Non-Compliant - gigamit aron maulawan ug mahimulag ang bisan kinsa nga manglaban sa ilang mga patriarkal nga labaw. Bisan pa, nakita sa mga kusgan ug maisug kini ingon usa ka garbo sa panagsangka sa usa ka manggugubat, usa ka simbolo sa gahum taliwala sa mga kababayen-an. 
.
Opisyal nga lisensyado nga linya sa alahas kauban ang Milkfed Criminal Mastermind's Bitch nga Planeta gihimo ni Kelly Sue DeConnick ug Valentine DeLandro. 


mga produkto 10

mga produkto 10